Inmate

190 tekstów – auto­rem jest In­ma­te.

Jes­tem dla ciebie jak gwiaz­da na noc­nym niebie, do której można słać życzenia 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 listopada 2018, 11:42

Niedom­knięte te­maty ro­bią przeciąg 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 8 listopada 2018, 23:24

Jeśli wiz­ja którą masz na swo­je życie cię nie prze­ras­ta, to znaczy że nie pochodzi od Boga. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 maja 2018, 09:16

Mo­bil­ny in­ternet po­wodu­je garba 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 maja 2018, 12:21

Za wymówki trze­ba zapłacić złem 

myśl • 20 kwietnia 2018, 10:19

Ser­ce zak­wi­ta, kiedy tra­ci korzenie. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 18 kwietnia 2018, 13:01

Piękni ludzie od­chodzą w ciszy. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 8 stycznia 2018, 23:05

Im mniej ci się wy­daje, na tym więcej cię stać. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 6 stycznia 2018, 11:51

Ut­ra­coną miłość trze­ba umieć jeszcze na końcu oddać. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 5 stycznia 2018, 23:52

Za­nim zro­zumiałem, że pot­ra­fię kochać... nie miałem już kogo. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 27 grudnia 2017, 21:06

Inmate

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Inmate

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 listopada 2018, 22:42Inmate sko­men­to­wał tek­st Jestem dla ciebie jak [...]

9 listopada 2018, 21:52Naja sko­men­to­wał tek­st Jestem dla ciebie jak [...]

9 listopada 2018, 21:36Inmate sko­men­to­wał tek­st Jestem dla ciebie jak [...]

9 listopada 2018, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st Jestem dla ciebie jak [...]

9 listopada 2018, 11:42Inmate do­dał no­wy tek­st Jestem dla ciebie jak [...]

9 listopada 2018, 11:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niedomknięte te­maty ro­bią prze­ciąg

9 listopada 2018, 05:38yestem sko­men­to­wał tek­st Niedomknięte te­maty ro­bią prze­ciąg

8 listopada 2018, 23:24Inmate do­dał no­wy tek­st Niedomknięte te­maty ro­bią prze­ciąg

19 maja 2018, 14:18Inmate sko­men­to­wał tek­st Jeśli wiz­ja którą masz [...]

18 maja 2018, 11:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeśli wiz­ja którą masz [...]