Inmate

188 tekstów – auto­rem jest In­ma­te.

Jeśli wiz­ja którą masz na swo­je życie cię nie prze­ras­ta, to znaczy że nie pochodzi od Boga. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 maja 2018, 09:16

Mo­bil­ny in­ternet po­wodu­je garba 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 maja 2018, 12:21

Za wymówki trze­ba zapłacić złem 

myśl • 20 kwietnia 2018, 10:19

Ser­ce zak­wi­ta, kiedy tra­ci korzenie. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 18 kwietnia 2018, 13:01

Piękni ludzie od­chodzą w ciszy. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 8 stycznia 2018, 23:05

Im mniej ci się wy­daje, na tym więcej cię stać. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 6 stycznia 2018, 11:51

Ut­ra­coną miłość trze­ba umieć jeszcze na końcu oddać. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 5 stycznia 2018, 23:52

Za­nim zro­zumiałem, że pot­ra­fię kochać... nie miałem już kogo. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 27 grudnia 2017, 21:06

Znów się przyśniłaś

Te sny…
Tak dziw­nie spałam,
że mnie bo­li biod­ro
i led­wo chodzę.

Te sny...
Tak dziw­nie spałem,
że mnie bo­li serce
i led­wo żyję. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 grudnia 2017, 19:50

Nie każde­go stać na to, by cze­goś nie mieć. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 18 grudnia 2017, 13:03

Inmate

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Inmate

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 14:18Inmate sko­men­to­wał tek­st Jeśli wiz­ja którą masz [...]

18 maja 2018, 11:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeśli wiz­ja którą masz [...]

18 maja 2018, 09:17Inmate sko­men­to­wał tek­st Jeśli wiz­ja którą masz [...]

18 maja 2018, 09:16Inmate do­dał no­wy tek­st Jeśli wiz­ja którą masz [...]

7 maja 2018, 18:00yestem sko­men­to­wał tek­st Mobilny in­ternet po­wodu­je gar­ba

7 maja 2018, 12:21Inmate do­dał no­wy tek­st Mobilny in­ternet po­wodu­je gar­ba

20 kwietnia 2018, 10:19Inmate sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]

20 kwietnia 2018, 10:19Inmate do­dał no­wy tek­st Za wymówki trze­ba zapłacić [...]

19 kwietnia 2018, 20:41yestem sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]

18 kwietnia 2018, 14:58Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]